مناظره تلویزیونی

خورنا: عضو کمیسیون بررسی و نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از حذف پرسش‌های تستی و تصاویر از مناظرات تلویزیونی خبر داد و گفت که فرصت پاسخگویی به سؤالات از پنج به هفت دقیقه برای پاسخگویی به هر سؤال افزایش یافت. سیدرمضان شجاعی‌کیاسری نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون بررسی و نظارت بر تبلیغات انتخابات…