مناظره آب کارون

خورنا: لابی گری استاندار و نمایندگان اصفهان با صدا و سیما باعث لغو مناظره انتقال آب کارون از شبکه یک شد. به گزارش خورنا، ﺯﻭﺭﮔﻮﯾﯽ ﻭ ﻻﺑﯽ ﮔﺮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎنی ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ انتقال آب…