مناطق نفت‌خیز

خورنا: مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی حیدر بهمنی را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منصوب کرد. با صدور حکمی از سوی رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی ایران ضمن برکناری حمید بورد، حیدر بهمنی مدیر عامل اسبق شرکت ملی حفاری ایران را به عنوان، مدیرعامل جدید شرکت ملی…
خورنا: مجری طرح احداث و توسعه واحدهای نمک‌زدایی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از راه‌اندازی کارخانه نمک‌زدایی میدان لب سفید تا دو ماه آینده خبر داد. علی ابدالی‌لرکی با بیان این که این پروژه از شمار پروژه‌های اولویت‌دار مناطق نفت‌خیز جنوب است اظهار کرد: این کارخانه نخستین واحد نمک‌زدایی در میدان لب سفید است که با هدف افزایش کیفیت نفت…