مناطق شهری

خورنا: معاون خدمات شهری شهرداری آبادان از افزودن یک ناحیه به شهرداری این شهر برای خدمت‌رسانی به مناطق شرکتی خبر داد. حبیب‌الله رشتی‌پور از افزودن یک ناحیه به شهرداری این شهر برای خدمت رسانی به مناطق شرکتی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم مناطق شرکتی بسیار وسیع است نیاز است که در این خصوص تمهیدات جدیدی…