مناطق شرکتی

37
خورنا: معاون خدمات شهری شهرداری آبادان از افزودن یک ناحیه به شهرداری این شهر برای خدمت‌رسانی به مناطق شرکتی خبر داد. حبیب‌الله رشتی‌پور از افزودن یک ناحیه به شهرداری این شهر برای خدمت رسانی به مناطق شرکتی خبر داد و…