مناطق آزاد

37
خورنا: با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اسماعیل زمانی به عنوان مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد. به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه…