مناطق آزاد کشور

خورنا: مدیرعامل منطقه آزاد اروند صبح امروز در سکوت خبری معارفه شد. در جلسه امروز سازمان منطقه آزاد اروند، اسماعیل زمانی رسماً به عنوان هشتمین مدیرعامل سازمان معرفی و منصوب شد. با وجود اینکه آیین معارفه همه مدیران جدید مناطق آزاد کشور در چند روز گذشته با حضور رسانه‌های مختلف خبری به ویژه خبرگزاری‌ها مطرح صورت گرفته اما روابط عمومی سازمان…