مناطق آزاد کشور

37
خورنا: مدیرعامل منطقه آزاد اروند صبح امروز در سکوت خبری معارفه شد. در جلسه امروز سازمان منطقه آزاد اروند، اسماعیل زمانی رسماً به عنوان هشتمین مدیرعامل سازمان معرفی و منصوب شد. با وجود اینکه آیین معارفه همه مدیران جدید مناطق آزاد…