مناسب سازی جامعه برای معلولین

معاون فرماندار شهرستان اندیمشک:

خورنا – معاون فرماندار شهرستان اندیمشک گفت: ارائه خدمات مناسب به معلولین به عنوان یک نیاز مهم فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خورنا از اندیمشک، جلسه رسیدگی به مشکلات معلولین اندیمشک ظهر امروز و با حضور…