منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان:

خورنا| احمدرضارستمی: احمد مطیعی مدیر کل منابع طبیعی استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به مشکلی که در خوزستان پیش آمده و بسیج هیئت دولت ٬ امیدواریم بتوانند با این مشکل مقابله و ریزگردها را کنترل کنند. اولویت اول…

نماینده اندیمشک

خورنا : صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی  در خصوص علل زمین خواری در استان اظهار داشت:با توجه به مسئولیت های مختلفی که در استان ها داشته ام این مساله را از نزدیک شاهد بودم…