منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان:

خورنا| احمدرضارستمی: احمد مطیعی مدیر کل منابع طبیعی استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به مشکلی که در خوزستان پیش آمده و بسیج هیئت دولت ٬ امیدواریم بتوانند با این مشکل مقابله و ریزگردها را کنترل کنند. اولویت اول ما مقابله با ریزگردها است ولی بحث مقابله با آن تنها خاص منابع طبیعی نیست بلکه مدیریت سرزمینی را هم…

نماینده اندیمشک

خورنا : صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی  در خصوص علل زمین خواری در استان اظهار داشت:با توجه به مسئولیت های مختلفی که در استان ها داشته ام این مساله را از نزدیک شاهد بودم که در خیلی از جاها این پدیده زشت وجود دارد گاهی میبینیم یک زمین ده صاحب دارد و همه آنها…