ممنوع‌المصاحبه

خورنا شرکت پیمانکاری کیسون، مجری ساخت قطار شهری اهواز ۲ کارگر دیگر شاغل در بخش حفاری را به دلیل آنچه کارگران «پیگیری مطالبات معوقه ۵ ماه گذشته همکارانشان» می‌خوانند اخراج کرد. در پروژه ساخت قطار شهری اهواز اعلام کردند شرکت…