ممنوعیت خرید مسکن مهر

خورنا: مهدی فروزان در جلسه شورای مسکن اظهار کرد: هر تعاونی که مبلغی مازاد بر مبلغ تعیین شده در کارگروه استان به عنوان قیمت تمام شده دریافت کرده، باید پاسخگو باشد و مبلغ مازاد را باز پرداخت کند. وی ادامه داد: کارگروهی به ریاست معاونت عمرانی استاندار در استان تشکیل می‌شود و در آن…