ممنوعیت تردد

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان

خورنا  ‘احمد سیاحی ‘عصر دوشنبه در نشست شورای ترافیک استان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد گفت: تانکرهای عراقی حمل سوخت برای پرداخت نکردن تعرفه آزاد راه اندیمشک – پل زال از جاده قدیم استفاده می کنند که این مسئله موجب افزایش حوادث در این جاده شده است . وی افزود:ارتقاء ایمنی جاده های استان یکی از اهداف مهم…