ملی شدن صنعت نفت

خورنا: طی مراسمی از اولین زن شهیده ماهشهری در جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران، با حضور مسئولین محلی و بانوان ماهشهری در محل تالار شهید آوینی بندرماهشهر، تجلیل و مراسم یادبودی به عمل آمد. خانم آزاده قیصری، دبیرو محقق این مراسم گفت: در جریان اعتصابات کارگری، صنعت نفت خوزستان به ویژه در بندرماهشهر، که منجر به مقاومتها و…