مقیمی استاندار خوزستان مرکزی

خورنا: محمدحسین مقیمی، استاندار سابق خوزستان و گزینه جدی استانداری خوزستان امروز با رای هیئت دولت به عنوان استاندار استان مرکزی (اراک) انتخاب شد. مقیمی استاندار جدید استان مرکزی سابقه 2 دوره استانداری و یک دوره معاون عمرانی وزارت کشور را در کارنامه خود دارد.وی همچنین برای یک مدت سرپرست شهرداری تهران را برعهده داشته است.