مقوم سازی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان

خورنا  محمد خانی نوذری : از مجموع ۷۴هزار و ۸۰۰واحد مسکونی روستایی که در بنیاد مسکن برای مقاوم سازی آنان پرونده تشکیل شده ۶۸هزار واحد با بانک ها دارای قرار داد است و از این تعداد کار مقاوم سازی ۵۰هزار واحد مسکونی در روستاهای استان معادل ۳۰درصد کل واحدهای روستایی به اتمام رسیده است. وی گفت: در صورت همکاری بانک…