مقاله روز خبرنگار

خورنا – غلامرضا حیاتی: روز خبرنگار بهانه‌ای شد تا این بار قلمم را به پاس فعالیت یک خبرنگار بنگارم و بنویسم که جایگاه و شأن خبرنگار هنوز که هنوز است در بین اقشار جامعه گم است. شاید هنوز مسئولان ما از درک اطلاع‌رسانی و انعکاس اخبار برای تحول و پیشرفت یک شهرستان آن هم…