مقاله حسین عبدالعزیزی درباره چالش های رسانه ها

خورنا _ حسین عبدالعزیزی: بی شک بر کسی پوشیده نیست که نقش آگاه کردن مخاطبان، اطلاع رسانی صحیح، شفاف، سریع و انعکاس رویدادهای روز جامعه در رسانه های گروهی و جمعی، مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت های مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به صراحت می توان اذعان کرد اولین اشکال ساختاری در حوزه آموزش…