معون استاندار

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان

خورنا  :  علی عماد’ روزسه شنبه اظهار کرد: با شرایطی که از گذشته تاکنون متوجه خوزستان و مردم این استان بوده اعم از فشارها و سختی های جنگ تحمیلی، موضوع هایی مانند حمله صدام به کویت و حمله آمریکا به عراق و وجود جریان هایی مانند داعش تاثیرات روحی و روانی بر مردم این خطه گذاشته اند لذا دادن…