معوقات پرستاران ماهشهری

خورنا: معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در شهرستان بندر ماهشهر از بیمارستان معرفی این شهرستان بازدید و مشکلات پرستاران ماهشهری را بررسی کرد. محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامگاه چهارشنبه از بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر بازدید و مشکلات پرستاران این بیمارستان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. معاون…