معوقات پرستاران ماهشهری

خورنا: معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در شهرستان بندر ماهشهر از بیمارستان معرفی این شهرستان بازدید و مشکلات پرستاران ماهشهری را بررسی کرد. محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامگاه…