معلول

37
خورنا: کارشناس مسئول توانبخشی شهرستان آبادان گفت: این شهرستان دو هزار و 946 معلول دارد. علی جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نوع خدمات قابل ارائه به این معلولان افزود: 925 معلول جسمی، ذهنی و ضایعه نخاعی…