معلمان منطقه هفت تپه

از پنج روز گذشته تا کنون؛

خورنا: معلمان منطقه هفت تپه از توابع شهرستان شوش به دلیل ایجاد مشکل با شرکت کشت و صنعت هفت تپه، دست از کار کشیدند. به گزارش خورنا به نقل از اگزار، در پی درخواست شرکت کشت و صنعت هفت تپه از فرهنگیان این منطقه برای خروج از منازل شرکتی، معلمان این منطقه…