معضلات زیست محیطی

خورنا: ابتکار با اشاره به اینکه تغییرات آب و هوا و پدیده گرم شدن جهانی، مخمصه ای فراگیر است که نیاز به اراده سیاسی و اقدامات عملی مشترک دارد، گفت: در حال حاضر نیازمند صداقت کشورهای توسعه یافته برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای هستیم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سخنران ویژه مراسم افتتاحیه…