معصومه صابری

خورنا: بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی در نشست کانون شعر حوزه هنری مرکز آبادان برگزار شد. معصومه صابری، مسؤول دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری آبادان، در این باره گفت: با فرارسیدن اول اردیبهشت، روز بزرگداشت سعدی شیرازی، نشست هفتگی کانون شعر به بررسی زندگی غزلسرای مشهور ایران و نیز خوانش غزلیات وی اختصاص داشت. به گفته وی: بحث…