معصومه ابتکار کیست

خورنا: لحظاتی پیش کسب اطلاع کرد که طی دو حکم از سوی رییس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی و ریاست سازمان محیط زیست منصوب شدند به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ براساس نظر رییس جمهور، علی شمخانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و همچنین، معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس…