معرفی ولی الله سیف

خورنا: مجمع عمومی بانک مرکزی حکم ولی الله سیف را به عنوان رئیس بانک مرکزی تائید کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از وزیر امور اقتصادی…