معرفی توفیقی برای وزارت علوم

خورنا: محمود نگهبان سلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه توفیقی- سرپرست وزارت علوم- پیش از این تجربه مدیریت این وزارتخانه را داشته است به نظر می‌رسد از توانمندی لازم برای پذیرش این مسوولیت برخوردار باشد. وی افزود: همچنین با توجه به بررسی‌ها و ارزیابی‌های که از…