معرفی بقعه ی مبارکه ی شاهزاده احمد بن موسی (ع) اندیمشک

آرامگاهی در میان طبیعت

خورنا : ( محمدامین جمشیدی – سپرست حوزه ی اندیمشک ) : در شمال روستای مازوی شهرستان اندیمشک محلی موسوم به دشت لاله ، بقعه ای است معروف به شاهزاده احمد ( که گنبد قدیمی آن معماری تیموری و اواخر عهد مغول بوده است ). به اعتقاد مردم از اعقاب امام موسی کاظم (ع) است و به…