معراجی ها

خورنا : سایت الف در نقد سریال “معراجی ها” ساخته مسعود ده نمکی نوشت: اشکال ده نمکی این است که مخاطب خود را فرد ساده ای تلقی می کند که هر چه او به تصویر بکشد می پذیرد و از دنیا بی خبر است. اینقدر همه چی را گل و بلبل نشان دادن و تمام مشکلات و اعتراضات سیاسی را…