معدن چناره اندیمشک

12
خورنا : فرماندار اندیمشک در نشست با برخی نمایندگان کارکنان شرکت معدن چناره ، مشکلات آنان را بررسی کرد. مهندس گودرزی همچنین در نشست با مدیر شرکت معدن چناره بر رفع مسائل پیش آمده در این شرکت تاکید کرد. شرکت…