معدل سن کابینه روحانی

خورنا: روز گذشته به صورت مکرر از تریبون مجلس و از قول مخالفان کابینه شنیده شد که «متوسط سن کابینه ی روحانی، 62 سال است» ، این ادعا آنقدر تکرار شد که برای چهره ها و رسانه های معتدل نیز باورکردنی شد! روز گذشته به صورت مکرر از تریبون مجلس و…