معاینه

37
خورنا: سرپرست بیمارستان آیت‌الله طالقانی آبادان از معاینه رایگان بیماران دیابتی این شهرستان به بهانه هفته جهانی دیابت خبر داد. محسن سرکاریان اظهار کرد: بیماران دیابتی آبادان به بهانه هفته جهانی دیابت در کلینیک دیابت درمانگاه تخصصی بیمارستان آیت‌الله…