معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

خورنا: معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از اعلام نفرات برگزیده راه یافته به مسابقات کشوری شعر، داستان و مطالعه و تحقیق دانش آموزی در بخش دختران خبر داد. رضا عبادیان با اعلام این خبر اظهار کرد: کل شرکت کننده های دختر در مسابقات شعر 30 نفر و کل شرکت کننده های دختر در مسابقات مشاعره…
خورنا: معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان از برگزاری یازدهمین مرحله مسابقات نخبگان قرآنی استان خوزستان در آبادان پایتخت مقاومت خبر داد. رضا عبادیان اظهار کرد: آبادان شهری است که یادآور جان فشانی انسان های قرآنی بوده و این افراد در مسابقه عملی قرآن اول شدند و جان خود را در این شهر…