معاون پارلمانی

خورنا/ ‘عبدالهادی الحسانی’ سه شنبه شب در آیین پایان دوره آموزش رایگان زبان انگلیسی و رایانه در مرکز آموزشی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی خرمشهر افزود: آموختن زبان خارجه، می تواند ارزش های اسلامی را به جهانیان منتقل کند لذا انتظار می رود دانش آموختگان زبان برای کسب علم و فناوری و رسیدن به ارزش های علمی و معرفتی…