معاون وزیر جهاد کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

خورنا|احمدرضارستمی: عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان که با حضور نوبخت معاون رئیس جمهور و حجتی وزیر جهاد کشاورزی در استانداری خوزستان برگزار شد اظهارداشت: حدود ۸۰۰-۷۰۰ هزار هکتار از وسعت اراضی استان…