معاون وزیر بهداشت در شوش

37
خورنا: معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر امروز از تنها بیمارستان شوش بازدید به عمل آورد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوش، محمد حاجی آقاجانی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عصر…