معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش اندیمشک منصوب شد

خورنا  احمد امیدی بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک منصوب شد. در جلسه معارفه ایشان که در محل دفتر ریاست برگزار گردید، بهرام سپهریان مدیر آموزش و پرورش ضمن تبریک به وی گفت : امید است با توجه به تعهد ، پشتکار و علاقه مندی که در جنابعالی سراغ دارم توفیق شما را در…