معاون مدیرکل هواشناسی خوزستان

37
خورنا: معاون مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با شیب ملایمی در دو روز آینده و با ورود موجی از اواسط هفته به داخل کشور، هوای استان از روز سه شنبه گرمتر می شود. ˈعلیرضا غلامپورˈ روز یکشنبه در…