معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند

خورنا: معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در راستای برندسازی و شناخت منطقه آزاد اروند از طریق نشانه ها و المان ها، مسابقه طراحی مفهومی المانهای شهری از سوی این سازمان برگزار می شود. علی الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تهیه طرح های مفهومی شامل نظرها و انگاره های برتر در سطوح کل منطقه آزاد…