معاون فرهنگی دادگستری کل خوزستان

خورنا: معاون فرهنگی دادگستری کل خوزستان گفت: فرهنگ پیشگیری در کشور باید نهادینه شود و لازم است سازمان ها و ادارات بیش از پیش در این زمینه همکاری نمایند. به گزارش شنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری کل خوزستان،ˈ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانیˈ در نشست…