معاون فرماندار مسجد سلیمان

خورنا: معاون فرماندار مسجد سلیمان گفت: رییس سازمان صدا و سیما در دیدار با مردم مسجد سلیمان این قول را به مردم بختیاری داد که اصلاحاتی در سریال ˈسرزمین کهن ˈ که مسایل مطرح شده در آن موجب رنجش بختیاری ها شده بود، ایجاد شود. ˈسید مجید صالحی افزود: دراین دیدار که در مسجد جامع این شهرستان…