معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور

خورنا: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با حضور در اهواز از پروژه‌های عمرانی شهرداری این شهر بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، هوشنگ خندان دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور صبح امروز با هیئت همراه وارد اهواز شد. این سفر به منظور بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرداری اهواز…
خورنا: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: سال آینده یک دستگاه زباله‌سوز با همکاری سازمان شهرداری‌ها در اختیار اهواز قرار می‌دهیم. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور صبح امروز با حضور هیئت همراه و جمعی از مسئولان از سایت پسماند و دفع زباله اهواز بازدید…