معاون عمرانی استانداری خوزستان

سیاحی

سياحي در نشست خبري تشريح‌كرد:

خورنا: معاون عمرانی استانداری خوزستان در نشست خبری با رسانه‌هاي استان، به ارایه گزارشي از عملکرد این معاونت پرداخت و به…