معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

۱۳۹۳۰۱۱۷۰۰۰۳۲۰_PhotoA

در جلسه کارگروه تحول اداری استان خوزستان بیان شد

خورنا سورنا ستاری عصر  امروز در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان خوزستان با بیان اینکه بحث صنعت و دانشگاه مدت‌ها مطرح…