معاون سیاسی واجتماعی استاندار خوزستان

37
خورنا: معاون سیاسی واجتماعی استاندار خوزستان، استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه و هیئت علمی در تعالی کتابخانه‌های عمومی را خواستار شد. فرج‌الله خبیر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد:…