معاون سیاسی فرماندار ماهشهر

37
خورنا: فرشاد اسکندری‌نیا اظهار کرد: روزانه به طور عمده بیش از یک هزار تانکر عراقی وارد شهرستان بندر ماهشهر می‌شود. وی افزود: این تانکرها زیر نظر شرکت‌های عمده صادراتی عراق برای ترانزیت مازوت و نفتا به…