معاون سیاسی استانداری خوزستان

37
خورنا: معاون سیاسی استانداری خوزستان گفت: از فرماندار جدید می‌خواهیم ارتباط مناسبی را با مردم و روحانیت شهر داشته و یک تیم منسجم را برای بهبود وضعیت کنونی آبادان تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، فرج‌الله خبیر…