معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری آبادان

خورنا: معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری آبادان با اشاره به مشاهده چند مورد بیماری فلج اطفال در کشور همسایه عراق خواستار همکاری دستگاه های اجرایی آبادان در راستای اجرای طرح ضربتی فلج اطفال کودکان زیر پنج سال این شهرستان شد.  ˈ سید ولی الله موسوی ˈ در نخستین نشست شورای بهداشت و امنیت…