معاون راه و شهر سازی خوزستان

معاون راه و شهر سازی خوزستان:

خورنا – معاون راه و شهر سازی خوزستان گفت: با هدف توسعه خدمات ترافیکی در خوزستان کمربند غرب اندیمشک تکمیل می‌شود. به گزارش خورنا از اندیمشک، مراد مهری در آیین بهره برداری از طرح بهسازی و روکش آسفالت جاده ورودی اندیمشک از سمت اهواز، اظهار داشت: نقش اندیمشک در دسترسی به شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای خوزستان ممتاز…