معاون راه و شهرسازی خوزستان

معاون راه و شهرسازی خوزستان:

خورنا – معاون راه و شهرسازی خوزستان گفت: با هدف توسعه خدمات شهری به شهروندان خوزستان امسال بیش از ۴۶ پروژه مختلف در حوزه راه و شهرسازی استان افتتاح می‌شود. به گزارش خورنا از اندیمشک، پوریا دشتی پس از افتتاح طرح…