معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان

خورنا: معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان از برگزاری مانور داخلی اطفای حریق و امداد و نجات در محل اداره مخابرات و الکترونیک منطقه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) خبر داد. علیرضا خجسته، با اشاره به اجتناب ناپذیربودن لزوم رعایت اصول ایمنی از سوی واحد‌ها و نیروهای عملیاتی منطقه اظهارداشت: به همین منظور و بر اساس سناریوی…